Ling Xiaoyu
Yoshimitsu
Nina Williams
Forrest Law
Hwoarang
Eddy Gordo
Paul Phoenix
King
Lei Wulong
Jin Kazama
Bryan Fury
Kuma
Heihachi Mishima
Ogre
True Ogre
Julia Chang
Gun Jack
Mokujin